Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Ευλογημένος ο νέος ενιαυτός της χρηστότητος του Κυρίου.

"Ουδέν υπολέλειπταί σοι προς αλαζονείαν, ω άνθρωπε, ω το καύχημα και η ελπίς εν τω νεκρώσαι μεν πάντα τα σεαυτού, ζητήσαι δε την εν Χριστώ ζωήν την μέλλουσαν, ης απαρχάς έχοντες, ήδη εν τούτοις εσμέν, το όλον εν χάριτι ζώντες και δωρεά Θεού". 
(Μεγάλου Βασιλείου: Λόγος Περί Ταπεινοφροσύνης 3,20)

Δεν υπάρχουν σχόλια: